KATEKUMENAT

Katekumenat je jedna prikladnija priprava odraslih osoba

za sakramenat krsta i druge sakramente.

O svima nama ovisi da li će se netko opredijeliti za Krista.

Ovogodišnja priprava (2022.) započima 15. rujna 

u župi Presvetog Srca Isusova na Baldekinu u 19:00 sati,

i tako će biti više četvrtaka zaredom.