Proslavljeno Presveto Srce Isusovo

Nakon bogatog molitvenog tjedna u kojem je svoj doprinos dao i naš dragi svećenik don Grgur Alviž koji nam je posebno prirastao srcu  jer je u našoj župi započeo svoj svećenički hod i kod kojeg su se monogi imali priliku ispovijediti i pripremiti za svetkovinu.

Svečanu Misu predvodio je umirovljeni biskup otac Ante Ivas čija je propovijed ostavila snažan dojam kod svih prisutnih vjernika koji su zaista s punom pozornošću upijali svaku izgovorenu riječ.

Iako prilično davno otac Ivas se vrlo zorno prisjetio 1966. godine kada je na prijedlog svećenika don Ante Marinova biskup Josip Arnerić donio odluku o osnivanju nove župe u dijelu grada zvanog Križ i Baldekin koji se tih godina znatno širio i koja će nositi taj presveti naziv PRESVETO SRCE ISUSOVO.

Katolička crkva prepuna je svetaca i svetica koji su svoje živote potuno suobličili s Kristovim ali ništa nije tako uzvišeno kao naziv Njegova Presvetog Srca, darovanog nama ljudima.    Mnogi župljani naše župe nisu  svjesni milosti tog presvetog naziva često  tražeći duhovnost negdje dalje, a nerijetko i u  alternativnim  izvorima  duhovnosti.

Nadahnut Božjom Riječi  i Isusovom porukom u svom nagovoru biskup razmišlja o srcu ljudskom (srcu od mesa) i Srcu Božanskom jedno misterij ljudske egzistencije a drugo simbol  Božijeg otajstva,  nesebične Božije ljubavi koja se iz plamtećeg Srca Isusova  daruje  svakom čovjeku.

Isus dobro zna da je ljudsko srce skriveno središte našeg bića, mjesto naše istine,  da se u našem  srcu oblikuju sve naše misli, donose odluke i životna opredjeljenja, u njemu se odlučujemo za dobro ili zlo, ljubav ili mržnju, te  ga samo Duh Božiji može proniknuti, spoznati, obratiti.

Upravo nam zato Isus osim svoje žrtve na križu  nudi svoje Božansko  Srce kao oganj neugasive ljubavi Božije  za svakog čovjeka.  Zato nam Isus govori u svojim svetim tekstovima „ Dat ću vam novo Srce“, a mi u molitvi zazivamo „Isuse blaga  i ponizna srca učini srca naša po srcu svome“.

Mijenjajući svoje srce možemo u potpunosti promijeniti cijelog sebe.

Isus je svoju poruku o posveti njegovom Presvetom Srcu najsnažnije prenio sv. Mariji Margareti Alacoqee u francuskom gradu Paray le Monialu, u koji su mnogi župljani ove župe hodočastili i osjetili tu neraskidivu vezu neba i zemlje  darovanu po ljubavi Njegova Presvetog Srca. U istom gradu nalazi se i crkva sa tijelom Klaudije la Colombiera koji je najzaslužniji što se objava prenijela po cijelom svijetu  i što se svetkovina početkom 19. stoljeća  počela slaviti u cijeloj katoličkoj crkvi.

Ako želimo biti bliže Isusu, predati mu svoj život i svoje srce poklonimo mu svaki dan  molitvu Njegovom Presvetom Srcu:

Presveto Srce Isusovo, izvore svakoga dobra, ja Ti se klanjam,vjerujem u Te, ufam se u Te, ja Te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe. Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce, učini ga poniznim, strpljivim,čistim i da u svemu odgovara Tvojim željama. Daj o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima. Udijeli mi zdravlje tijela,blagoslovi sav moj rad i daj mi milost svete smrti.

Amen.

Sanja